Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Kringactiviteit: Een gesteentewandeling door Rotterdam-Centrum
13 oktober 2015

De GEA-Kring Rijnland maakte op 20 september j.l. een gesteentewandeling door een deel van Rotterdam. Als uitgangspunt voor de wandeling was het boekje “de geologische stad” door Jan Verhofstad en Jan van den Koppel gekozen. Niet alle in het boekje beschreven gebouwen konden worden bezocht, soms omdat ze te ver uit de buurt waren, maar ook omdat ze gesloten of in de verbouwing waren. Voor een korte impressie van deze zeer geslaagde wandeling zie bijgaand document.

De Leidse Winterlezingen gaan weer van start!!
14 september 2015

De Leidse Winterlezingen gaan weer van start!! De eerste is op 8 november. Het programma, boeiend als altijd, is bekend. De Leidse Winterlezingen is een serie van vier boeiende lezingen over aarde en klimaat die gehouden worden in Naturalis. GEA Kring Rijnland organiseert deze lezingen voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. De sprekers zijn bekende wetenschappers die weten hoe je de nieuwsgierigheid van een breed publiek moet prikkelen. Ze vertellen over hun eigen fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. De lezing wordt opgeluisterd met beeld en geluid en vindt plaats in de Cinema van Naturalis. Darwinweg 2, Leiden,  071 5687600.  Leden van GEA en van NGV en hun gezin hebben gratis toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart. Indien u geen lid bent is de lezing gratis op vertoon van een toegangsbewijs tot het museum. Houdt rekening met een kwartiertje wandelen van de ingang van het museum naar de filmzaal. Het kan druk zijn, dus wees op tijd. Meer informatie: http://rijnland.gea-geologie.nl/lwl

AARDBEVINGEN - Waardoor en wat gebeurde er precies in Nepal
20 mei 2015

Op 25 april werd de wereld geschokt door een zware aardbeving en naschokken in Nepal. Er is een geologische verklaring. J.Sanders, voorzitter van de stichting GEA, heeft wat informatie over de gebeurtenis bij elkaar gezet in een korte presentatie. In de presentatie zijn redelijk actuele geologische beelden opgenomen die satellieten gemaakt hebben.
Zie de bijgaande pdf.
 

Mineralogisch-Geologisch Museum Delft weer open
3 mei 2015

Op 23 April j.l. is het Mineralogisch-Geologisch Museum Delft weer geopend. Gelukkig kunnen we dan, op gezette tijden, de oude collectie weer bewonderen. Neem voor meer informatie contact op met het Science Centre TUDelft: E-mail: sciencecentre@tudelft.nl
Tel.nr: +31 (0)15 278 52 00.

Kijk ook op de website: http://www.sciencecentre.tudelft.nl/over/het-mineralogisch-geologisch-museum-delft/

Symposium over de holebeer in Nederland
3 mei 2015

Het Internationale symposium over de holebeer wordt dit keer in Nederland gehouden. Daar zijn we blij mee, want er worden in Nederland relatief veel pleistocene fosiele resten gevonden. Het symposium is vamn 10-13 September, met een heel spannend programma. Ben je geïnteresseerd in het programma, kijk dan op: http://icbs2015.pleistocenemammals.com.

Je kunt ook meer informatie krijgen bij Hernan de Swart (herman de swart [hermandeswart@casema.nl])