Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Een nieuwe poging om tot in de mantel te boren.
12 december 2015

In de Indische oceaan zal een nieuwe poging ondernomen worden om door de aardkorst en de moho, de mantel in te boren. Dit soort pogingen worden sinds de zestiger jaren ondernomen, maar faalden steeds wegens financiële problemen of omdat de geologie verder boren onmogelijk maakte.
Wil je hier meer van lezen kijk dan op:
http://www.nature.com/news/quest-to-drill-into-earth-s-mantle-restarts-1...
of bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=ny31rW0Ftr4

Posted by timothy on Thursday December 03, 2015 @04:18PM from the pardon-have-you-seen-my-ring? dept.
schwit1 writes: An expedition to the Indian Ocean is about to begin an effort to drill a core down through the Earth's crust and into its mantle. Geologists have been trying to drill through the contact between the crust and the mantle, called the Moho, since the 1960s, with no success. Either the projects have gone way over budget and been shut down, have failed due to engineering problems, or were stopped by the geology itself. This last issue is maybe the most interesting: "Expeditions have come close before. Between 2002 and 2011, four holes at a site in the eastern Pacific managed to reach fine-grained, brittle rock that geologists believe to be cooled magma sitting just above the Moho. But the drill could not punch through those tenacious layers. And in 2013, drillers at the nearby Hess Deep found themselves similarly limited by tough deep-crustal rocks." This new project hopes to learn from these past problems to obtain the first rock samples from below the Earth's crust. (Here's an eccentric introduction to the Hess Deep rift.)

 

 

Steenkool; ontstaan en ge-(ver-)bruik
24 november 2015

De wat ouderen onder ons weten het nog: briketjes of antraciet in de kachel en die ene kamer in huis werd lekker warm. Tegenwoordig horen we alleen nog van elektriciteitscentrales die werken op kolen of kolen kunnen vergassen. Zo eenvoudig is het verhaal van kolen nu ook weer niet. Voor de GEA kring Rijnland hield Youri Poslawsky een heel interessant geologisch verhaal over de kolen. Wil je meer weten kijk dan bij onze Goudmijn. http://rijnland.gea-geologie.nl/goudmijn

Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2
10 november 2015

Maasvlakte 2 (MV2) is de recentste uitbreiding van de haven van Rotterdam, ontstaan door een zandsuppletie van 240 miljoen kubieke meter zand uit het Eurogeulgebied (Noordzee). Het grootste deel van de buitencontour van dit nieuwe land is een publiek toegankelijk strand. En dat blijkt een ware paleontologische schatkamer! Tientallen verzamelaars zoeken geregeld op dit strand en vinden er fraaie fossielen uit het Pleistoceen (IJstijdvak). Bram Langeveld is een van de specialisten. Bij de GEA-Kring Rijnland gaf hij een presentatie over dat gebied en de vondsten en op 2 november ging de kring met hem mee het strand op. In de bijlage staat een verslag van dat evenement.

Naturalis druk doende de dinsaurus collectie uit te breiden
3 november 2015

Afgelopen zomer heeft een team van Naturalis  o.l.v. Anne Schulp, een begin gemaakt van het opgraven van weer een grote vondst van dinosaurus- fossielen. Dit keer gaat het om de een zeer rijke vindplaats in Wyoming, niet eens zo ver van de plek waar in eerste instantie gezocht werd naar de zo begeerde T-rex voor Naturalis maar waaruit maar één bot te voorschijn kwam. Werd eerst nog gedacht aan meer dan één specimen, (drie?? ) gaande de opgraving bleken er maar liefst vijf Triceratops - exemplaren in het gesteente te zitten en wel op een nogal chaotische wijze op elkaar gelegen. Het mag duidelijk zijn dat één graafseizoen van een paar weken lang niet voldoende is om zoiets op voorgeschreven wijze op te graven. Er zullen dus volgend jaar (jaren) nog meer expedities volgen. Alle exemplaren zullen op termijn naar Nederland komen. Dan wacht nog veel prepareerwerk. Aan het prepareren van de eerste T-rex wordt nu hard gewerkt. Belangstelling? Zie ook de Naturalis – site met Blog. en foto’s

-- http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/nieuws/triceratops_expeditie_2015/re...

Kringactiviteit: Een gesteentewandeling door Rotterdam-Centrum
13 oktober 2015

De GEA-Kring Rijnland maakte op 20 september j.l. een gesteentewandeling door een deel van Rotterdam. Als uitgangspunt voor de wandeling was het boekje “de geologische stad” door Jan Verhofstad en Jan van den Koppel gekozen. Niet alle in het boekje beschreven gebouwen konden worden bezocht, soms omdat ze te ver uit de buurt waren, maar ook omdat ze gesloten of in de verbouwing waren. Voor een korte impressie van deze zeer geslaagde wandeling zie bijgaand document.