Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Waar komt ons water vandaan?
1 december 2010

Een gangbaar idee over de herkomst van water op onze planeet is dat de inslag van ijsmeteorieten uiteindelijk oceanen gevormd heeft. Onderzoekers van het MIT beweren nu op grond van nieuw onderzoek dat oceanen uit de aardmantel zelf zijn ontstaan. Dat levert een flinke tijdswinst op, want simulaties laten zien dat de eerste oceanen volgens dit scenario al vlak na het ontstaan van de aarde rondklotsten. En dat betekent weer dat we meer snappen van het verschijnen van leven, 3,9 miljard jaar geleden. Het oorspronkelijke artikel kan je downloaden van arxiv.org. Lees ook het artikel in Science Magazine.

Nieuw inzicht in de evolutie van giftanden
29 november 2010

De gifbuisjes in de tanden van hedendaagde gifslangen, waren miljoenen jaren geleden nog slechts groeven die aan het tandoppervlak zaten. Dat blijkt uit onderzoek van een team wetenschappers van de Universiteit van Chicago. Het team onderzocht tanden van de Uatchitodon, een reptiel verwant aan krokodillen en dinosauriërs. De 'jongste' exemplaren die bestudeerd werden, zo'n 220 miljoen jaar oud, bleken een soort gifbuisjes binnenin te hebben. Oudere exemplaren hadden deze buisjes niet, maar wel diepe groeven in het tandoppervlak. Tevens bleken de diepte en de lengte van deze groeven tussen de tanden onderling te verschillen. Lees het hele verhaal in de New Scientist

Seismisch simulatierecord: aardbevingen beter begrepen
23 november 2010

Een groep Amerikaanse wetenschappers heeft een nieuw record neergezet in het simuleren van aardbevingen. De M8-simulatie modelleert een stuk aardkorst met een oppervlak van 800 bij 400 kilometer, en een diepte van maar liefst 85 kilometer. Met trillingen tot 2 Hz. Meer dan 220 duizend processoren waren nodig om deze klus binnen 24 uur te klaren. De simulatie levert een schat aan gegevens, die onder meer gebruikt zullen worden bij het berekenen van de eigenschappen die gebouwen nodig hebben om een aardbeving te kunnen doorstaan. Dat zal leiden tot betere bouwvoorschriften in Los Angeles en omgeving. Lees meer op Sience Daily

Nederlandse aardwetenschappers leveren topprestatie
17 november 2010

Nederlandse aard- en klimaatwetenschappers hebben de resultaten van hun baanbrekend onderzoek gepubliceerd in Nature. Onderwerp is de koppeling tussen CO2 en klimaat, mede gebaseerd op expedities naar de poolgebieden. Die hebben nieuwe gegevens opgeleverd over onder meer de broeikaswereld tijdens het eoceen, 55 miljoen jaar geleden, toen op de polen tropische toestanden heersten. Co-auteur Henk Brinkhuis hebben we de afgelopen jaren al twee keren mogen verwelkomen als spreker voor de Leidse Winterlezingen. Lees meer op de website van het Darwin Centre.

Stuwwal op heterdaad betrapt
17 november 2010

Een stuwwal (Engels: drumlin) wordt gevormd als een gletcher materiaal opstuwt. We kennen ze ook in Nederland. Onze stuwwallen zijn gevormd tijdens de laatste ijstijd. Trouwens, alle stuwwallen die we kennen dateren uit ijstijden en zijn dus minimaal vele duizenden jaren oud. Maar hoe worden ze precies gevormd? Hoe snel gaat dat? Wetenschappers zijn er in geslaagd de vorming van een stuwwal onder het ijs gedurende 15 jaar te volgen, op IJsland. Met spectaculaire resultaten die niemand had verwacht. En met de nodige gevolgen voor bouwers van klimaatmodellen. Lees het hele verhaal op Science Daily.