Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Programma Leidse Winterlezingen is bekend!
11 september 2012

Het programma voor de Leidse Winterlezingen 2012-2012 is bekend! We zijn er weer in geslaagd een aantal topsprekers uit te nodigen., En daar zijn we best trots op. Dit seizoen komt een breed scala aan onderwerpen aan bod: Evolutie en vroege geschiedenis van de mens, de grote geologische geschiedenis van ons kleine landje, nieuwe inzichten in het smelten van gletchers, en het fascinerende verhaal van de ontdekking van de meteorietinslag die het einde markeerde van de dino's. Kijk snel op de LWL-pagina!

Drijvend eiland ontdekt
14 augustus 2012

De Nieuwzeelandse luchtmacht heeft een drijvend eiland ontdekt, groter dan Israel. Het is meer dan 482 kilometer lang en bijna 50 kilometer breed. Het bestaat uit puimsteen. Puimsteen is een vulkanisch gesteente met gasbellen erin, die ontstaan als in magma opgelost gas door drukverlaging vrijkomt. Puimsteen kan daarom drijvend vermogen hebben. Luitenant Tim Oscar van de Koninklijke Australische Marine vindt het "the weirdest thing I've seen in 18 years at sea." Het puimsteen is waarschijnlijk vrijgekomen uit onderzeese vulkanen. Lees meer op NBC Science.

Plaattectoniek op Mars
14 augustus 2012

Plaattectoniek komt alleen voor op aarde, was lange tijd de gevestigde mening. An Yin, professor Earth and Space sciences aan de UCLA, heeft ontdekt dat ook Mars plaattectoniek kent. "De plaattectoniek op Mars bevindt zich nog in een primitief stadium. Het geeft een idee hoe de jonge aarde eruit kan hebben gezien, en het kan helpen te begrijpen hoe plaatectoniek op aarde begon", aldus Yin. Haar conclusies zijn gebaseerd op satelietbeelden. Analyse daarvan deed haar denken aan bijzonderheden van de Himalaya, waar ze veel onderzoek aan heeft gedaan. Lees meer in de UCLA Newsroom.

CO2 maakte einde aan ijstijd
10 april 2012

In tegenstelling tot eerder onderzoek hebben wetenschappers van de Harvard Universiteit aangetoond dat een stijgend CO2-niveau het einde van de laatste ijstijd heeft ingeluid.  Uitgebreid onderzoek dat werd gepubliceerd in Nature naar het verband tussen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het einde van de laatste ijstijd 10.000 jaar geleden laat zien dat een stijgend CO2-gehalte de oorzaak was van het smeltende ijs. Lees meer op nu.nl.

Bram Langeveld wint prijs voor zijn geo-activiteiten!
26 maart 2012

Zaterdag 24 maart werd de Van der Lijn Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Bram Langeveld, met 18 jaar het jongste lid van GEA Kring Rijnland en zeer actief in de werkgroep Paleo. Dat Bram deze prijs dubbel en dwars heeft verdiend, blijkt wel uit zijn CV. Bram verzamelt alles; van de Cambrische Skolithos linearis, die hij in Wilsum (Duitsland) heeft gevonden, tot laat-Pleistocene zoogdieren en zelfs Mesolithische artefacten, die hij op het strand van Hoek van Holland vindt. Enkele fossielgroepen springen uit zijn collectie, namelijk Pleistocene zoogdieren, zee-egels en mollusken. Al sinds zijn 8ste verzamelt hij fossielen en dat zijn er inmiddels duizenden! Zijn publicaties staan onder andere in Cranium, Het Zeepaard en Grondboor en Hamer. Lees het verslag van de uitreiking.