Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Resten ontdekt van oud continent
25 februari 2013

Noorse wetenschappers hebben op het eiland Mauritius de resten gevonden van een oud microcontinent. Het gaat om mineralen die ooit deel uitmaakten van een landmassa die Madagascar verbond met India. Het stuk land dat Mauritia wordt genoemd, brak waarschijnlijk ongeveer 85 miljoen jaar geleden in stukken en zonk toen naar de bodem van de Indische Oceaan. Mauritia maakte deel uit van het supercontinent Rodinia dat uit alle landmassa op aarde bestond, maar 750 miljoen jaar geleden in stukken brak. India was destijds verbonden met Madagascar door een microcontinent, dat na het opbreken van Rodinia nog honderden miljoenen jaren zou blijven bestaan. Lees meer op nu.nl.

Gevederde dinosauriër schudde staart bij paringsdans
6 januari 2013

AMSTERDAM - Amerikaanse wetenschappers hebben nieuw bewijs gevonden voor de theorie dat gevederde dinosauriërs van het geslacht Oviraptor paringsdansen uitvoerden met behulp van hun staart. Het staartbeen van de tweepotige Oviraptor was bijzonder flexibel en gespierd, maar het uiteinde, waar veren aan groeiden - was juist erg stijf. Deze anatomie suggereert dat het dier zijn staart heen en weer kon schudden om de aandacht op zijn veren te vestigen. Dat schrijven paleontologen van de Universiteit van Alberta in het wetenschappelijk tijdschrift Acta Paleontologica Polonica. Lees meer op nu.nl en Discovery. Op deze laatstgenoemde website staat ook een bijzonder leuk filmpje.

Lezing Jan de Jager een groot succes!
24 december 2012

De tweede Leidse Winterlezing van het seizoen werd verzorgd door prof. De Jager. Het was een groot succes, met een zeer grote opkomst. Het publiek was enthousiast over de vele interessante wetenswaardigheden. De animaties die getoond werden maakten veel duidelijk maar hadden ook een sterke "wow-factor." De volgende Leidse Winterlezing vindt plaats op 13 januari 2013. Dan spreekt Paul Storm over de eerste Aboriginals. Ook niet te missen natuurlijk! Lees meer op de pagina "Leidse Winterlezingen" elders op deze site. In het archief aldaar vindt u ook de presentatiedia's en een van de filmpjes van prof. De Jager. Veel plezier!

Ultrahoog metamorfisme in de VS
24 december 2012

De oostkust van de VS was ooit een hooggebergte, hoger dan de Himalaya. Nu dat weggeërodeerd is, komen de rotsen aan het oppervlak die extreme druk en temparatuur hebben ondergaan. Dat levert prachtig gebande gneissen vol met allerlei granaatkristallen op. Het bijzondere is dat deze granaatkristallen rutielnaalden bevatten in strakke patronen. De verwachting is dat deze gneissen nieuwe inzichten gaan opleveren in het het denken over gebergtevorming en de fysische processen die daarbij een rol spelen. Lees meer op Discovery.

Westelijke ijskap Antarctica smelt sneller
24 december 2012

Metingen gedaan op Byrd Station, een onderzoekspost in het centrum van de West Antarctic Ice Sheet (WAIS) laat een stijging zien van 2,4 graden Celsius ten opzichte van 1958. Dat is drie keer sneller dan de stijging wereldwijd. Het is ook twee keer zo hoog als wat verwacht werd op basis van eerder onderzoek. Lees meer op Science Daily.