Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Broeikashitte tijdens Trias maakt tropen onbewoonbaar
22 oktober 2012

Een artikel in Science meldt dat een brede zone rond de evenaar na 's werelds grootste uitstervingsgolf langdurig onbewoonbaar raakte. Aan het begin van het Trias was het veel heter dan we tot nog toe dachten, zegt een internationale onderzoeksgroep onder gezamenlijke leiding van de Chinese Universiteit voor Aardwetenschappen en de Universiteit van Leeds. Zo was het oceaanwater in de tropen gemiddeld 40 graden, dodelijk voor vissoorten. Ten tijde van het extreme vulkanisme (en de uitstervingsgolf) aan het einde van het Perm was een ongekend grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terecht gekomen. De Aarde bleef daardoor nog miljoenen jaren gevangen in een extreme broeikasstaat. Lees meer op nu.nl en bits of science.

Koolstofdatering voortaan nog preciezer
19 oktober 2012

Een serie metingen aan resten uit een Japans meer maakt ouderdomsschattingen van fossielen een stuk preciezer. Dat meldt een team van wetenschappers van onder meer de Universiteit van Groningen vrijdag in Science. Wetenschappers gebruiken verschillende methoden om te schatten hoe vondsten uit het verleden zijn. Een ervan is koolstofdatering. Deze methode is gebaseerd op de verhouding van gewoon koolstof, dat zes protonen en zes neutronen bevat, en koolstof-14, dat zes protonen en acht neutronen bevat. Lees meer op nu.nl en de website van Nature.

Supervulkaan na omkering magnetische polen
18 oktober 2012

Halverwege de laatste ijstijd leek de aarde enige tijd in de war, met verstoringen in het aardmagnetisch veld, gevolgd door een extreem zware vulkaanuitbarsting. Daarnaast vonden in deze periode meerdere kortstondige onderbrekingen van de vrieskou plaats. De gebeurtenissen houden waarschijnlijk geen causaal verband tot elkaar, maar het maakt het dateren van allerlei zaken een stuk makkelijker. Dit blijkt allemaal uit een uitvoerige analyse van sedimenten uit de omgeving van de Zwarte Zee, uitgevoerd door het onderzoekscentrum voor aardwetenschappen van het Duitse Helmholtz Centrum. Lees meer op Bits of Science en nu.nl.

Nieuw seizoen geopend met gesteentewandeling
4 oktober 2012

We hebben met ons allen het nieuwe seizoen afgetrapt op 25-9-2012. Deze keer met een gesteentewandeling door Leiden. Leidraad was een boekje, uitgegeven door Naturalis. Iedereen kreeg zo'n boekje. Het weer was prachtig, de opkomst groot. De stemming zat er goed in. We hebben de tocht afgesloten met een bezoek aan café De Marepoort, waar het erg gezellig was. Een fotoboek inclusief verslag is te vinden in de Goudmijn.
 

Programma Leidse Winterlezingen is bekend!
11 september 2012

Het programma voor de Leidse Winterlezingen 2012-2012 is bekend! We zijn er weer in geslaagd een aantal topsprekers uit te nodigen., En daar zijn we best trots op. Dit seizoen komt een breed scala aan onderwerpen aan bod: Evolutie en vroege geschiedenis van de mens, de grote geologische geschiedenis van ons kleine landje, nieuwe inzichten in het smelten van gletchers, en het fascinerende verhaal van de ontdekking van de meteorietinslag die het einde markeerde van de dino's. Kijk snel op de LWL-pagina!