Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Ultrahoog metamorfisme in de VS
24 december 2012

De oostkust van de VS was ooit een hooggebergte, hoger dan de Himalaya. Nu dat weggeërodeerd is, komen de rotsen aan het oppervlak die extreme druk en temparatuur hebben ondergaan. Dat levert prachtig gebande gneissen vol met allerlei granaatkristallen op. Het bijzondere is dat deze granaatkristallen rutielnaalden bevatten in strakke patronen. De verwachting is dat deze gneissen nieuwe inzichten gaan opleveren in het het denken over gebergtevorming en de fysische processen die daarbij een rol spelen. Lees meer op Discovery.

Westelijke ijskap Antarctica smelt sneller
24 december 2012

Metingen gedaan op Byrd Station, een onderzoekspost in het centrum van de West Antarctic Ice Sheet (WAIS) laat een stijging zien van 2,4 graden Celsius ten opzichte van 1958. Dat is drie keer sneller dan de stijging wereldwijd. Het is ook twee keer zo hoog als wat verwacht werd op basis van eerder onderzoek. Lees meer op Science Daily.

Nieuwe aanwijzingen voor magma-oceaan
18 november 2012

In het Groenlandse Isua-gebergte is gesteente te vinden dat 3.4 miljard jaar geleden gevormd is. Nieuwe onderzoeksresultaten geven interessante informatie over de structuur van de aarde tijdens de eerste fasen van zijn ontwikkeling. Een Frans-Deens team van wetenschappers heeft in dit gesteente een gebrek kunnen aantonen aan neodumium-142, een essentieel element in het onderzoek naar de vorming van de aarde. In bijna alle gesteente ter wereld wordt een gelijke hoeveelheid van dit element gevonden. Alleen in Canadees en Groenlands gesteente van 3,4 miljard jaar oud zit veel minder. Een belangrijke aanwijzing voor de manier waarop het stollen van magma in zijn werk is gegaan. Lees meer op Science Daily.

Broeikashitte tijdens Trias maakt tropen onbewoonbaar
22 oktober 2012

Een artikel in Science meldt dat een brede zone rond de evenaar na 's werelds grootste uitstervingsgolf langdurig onbewoonbaar raakte. Aan het begin van het Trias was het veel heter dan we tot nog toe dachten, zegt een internationale onderzoeksgroep onder gezamenlijke leiding van de Chinese Universiteit voor Aardwetenschappen en de Universiteit van Leeds. Zo was het oceaanwater in de tropen gemiddeld 40 graden, dodelijk voor vissoorten. Ten tijde van het extreme vulkanisme (en de uitstervingsgolf) aan het einde van het Perm was een ongekend grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terecht gekomen. De Aarde bleef daardoor nog miljoenen jaren gevangen in een extreme broeikasstaat. Lees meer op nu.nl en bits of science.

Koolstofdatering voortaan nog preciezer
19 oktober 2012

Een serie metingen aan resten uit een Japans meer maakt ouderdomsschattingen van fossielen een stuk preciezer. Dat meldt een team van wetenschappers van onder meer de Universiteit van Groningen vrijdag in Science. Wetenschappers gebruiken verschillende methoden om te schatten hoe vondsten uit het verleden zijn. Een ervan is koolstofdatering. Deze methode is gebaseerd op de verhouding van gewoon koolstof, dat zes protonen en zes neutronen bevat, en koolstof-14, dat zes protonen en acht neutronen bevat. Lees meer op nu.nl en de website van Nature.