Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

"Atlas van de Onderwereld’ brengt wereld onder onze voeten in kaart
6 november 2017

Op de website van de Universiteit van Utrecht én in het NRC van 4-11-2017 lazen wij:
Voor het eerst is de aardmantel wereldwijd en volledig in kaart gebracht. De verantwoordelijke aardwetenschappers van de Universiteit Utrecht noemen het de Atlas van de Onderwereld. Deze atlas helpt wetenschappers te bepalen waar aardplaten die in de afgelopen 250 miljoen jaar van het oppervlak zijn verdwenen in de aardmantel zijn gezonken. Ze publiceren hun resultaten op 19 oktober in Tectonophysics.
Dit boek is waarschijnlijk zeer de moeite waard!!!
Contactpersonen:
Douwe van der Meer, douwevdm@gmail.com
Douwe van Hinsbergen, d.j.j.vanhinsbergen@uu.nl
T: +31 30 253 6712

Zie ook:
http://www.atlas-of-the-underworld.org/

 

 

10 miljoen jaar oude kiezen van een mensachtige?
6 november 2017

Via onze Duitse correspondent  Peter Ehses, ontvingen we het volgende bericht:

Wetenschappelijke onderzoekers van het Natuurhistorisch Museum Mainz groeven in september 2016, in Eppelsheim, twee tanden, op die een geschatte ouderdom hebben van 9 a 10 miljoen jaar. De prehistorische vindplaats bij Frankfurt is beroemd om zijn fossielen van primaten. Zie bijgaande pdf uit de Allgemeine Zeitung. En ook onderstaande informatie is nuttig.

http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/rhein-main/nach-dem-sensationsf...

http://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2017/10/europa-...

http://newsmonkey.be/article/83136

https://www.msn.com/nl-nl/news/other/fossiele-kies-in-rijn-zet-geschiede...

 

 

Vulkaan Manaro op Ambae staat op uitbarsten
24 oktober 2017

Op Ambae ligt de vulkaan Manaro (met 1496 meter het hoogste punt van het eiland). Eigenlijk is het eiland één grote schildvulkaan die uit zee oprijst. De krater bestaat uit twee met water gevulde meren en een krater die meestal droog is. Eind 2005 was er een uitbarsting waarbij 5000 mensen moesten worden geëvacueerd, maar die konden in februari 2006 weer terug. In 2011 werd opnieuw lichte activiteit gemeten en in september 2017 barstte de vulkaan opnieuw uit en werden 8000 bewoners geëvacueerd naar 35 speciale veilige onderkomens elders op het eiland.[1] De kust van het eiland bestaat uit grote blokken basalt, daar waar zich door verwering bodems vormden, is de grond zeer vruchtbaar. Het eiland is bedekt met bos en rond de nederzettingen zijn grote tuinen en akkers met kokospalmen en cacaoplantages. Rivieren of beken zijn er nauwelijks, het water uit de kratermeren is giftig en daarom wordt regenwater in grote cementbakken opgevangen. Volgens een bericht in het NRC van 7 oktober j.l. is de vulkaan weer zeer actief en staat op uitbarsten. (Tekst uit Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambae)

Geslaagde gesteentewandeling te Utrecht
22 oktober 2017

De GEA kring Rijnland organiseert ieder jaar, als de opening van het seizoen, een gesteentewandeling. Dit keer, september 2017, was de wandeling in Utrecht. Ook dit keer weer een succes. Wil je er meer van weten, lees dan het bijgaande korte verslag.

Leidse Winterlezingen 2017-2018
4 oktober 2017

De GEA-kring Rijnland organiseert jaarlijks de serie Leidse Winterlezingen, een serie boeiende lezingen over aarde, klimaat en mens. Ze zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. Wetenschappers vertellen over hun fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. Gedurende de nieuwbouw van museum Naturalis vinden de lezingen plaats in het Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden, 071 5163163. Aanvang 13:00 uur, zaal open: 12:30 uur. http://www.rmo.nl/ voor aanwijzingen hoe er te komen. Wij zijn het RMO daar zeer dankbaar voor.

Toegang: gratis voor leden GEA of NGV, het museum heeft echter voorkeur voor museumkaart, en iedereen is welkom! Meer informatie, o.a. korte samenvattingen van de lezingen, zie de agenda in: http://rijnland.gea-geologie.nl
Het Programma is:

Zondag 12-11-2017, Luc Amkreutz (RMO)
Meer dan bijvangst! Steentijd-archeologie en verdronken landschappen van de Noordzee

Zondag 10-12-2017, Giovanni Bertotti (TUD)
Plaattektoniek en Mickey Mouse: de bewegingen van de Aarde en de geologie van Marokko

Zondag 14-1-2018, Erik Cammeraat (UVA)
Kunnen we de woestijn tegenhouden? Erosie, landdegradatie en landschapsontwikkeling in droge landschappen

Zondag 11-2-2018, Johannes Oerlemans (UU)
‘Global Warming’: Het verhaal van de gletsjers

Zie voor meer informatie de tab "Leidse Winerlezingen" in deze website