Goudmijn

Gelaagde Ultrabasiche Intrusies
25 oktober 2016

De bijgaande presentatie van Youri Poslawsky voor de werkgroep Algemene Geologie van de GEA Kring-Rijnland gaat over gelaagde ultrabasische intrusieven. Er wordt ingegaan op het wat, waar, wanneer en hoe van deze enigmatische lichamen, hun structuren en mineralogie. Aan de hand van enkele voorbeelden met duidelijke pseudo-sedimentaire structuren lijkt het er op dat de oude Neptunisten toch nog een beetje gelijk krijgen.
Verder wordt ingegaan op de interessante economische ertsvoorkomens, die aan deze intrusieven zijn gebonden. Specifiek worden aspecten van het mineraal chromiet en het metaal chroom behandeld.

Youri Poslawsky
16 oktober 2016
presentatie
MASSAAL UITSTERVEN - revolutie in evolutie
3 mei 2016

Voor de werkgroep Algemene Geologie van de GEA Kring-Rijnland presenteerde Youri Poslawsky verschillende aspecten van massaal uitsterven (mass extinctions). Diverse mogelijke oorzaken en de gevolgen werden bediscussieerd. Voor de oorzaken leverde dat niet een enkelvoudig antwoord op. De 5 grootste uitstervingsgolven werden nader onder de loep genomen met hun invloed op de verschillende soorten. Wie waren de slachtoffers en wie zijn overlevers? In de bijgaande pdf vind je zijn presentatie.

Youri Poslawsky
26 april 2016
"Mantelplumes" en hun controverse
26 maart 2016

De(ze) presentatie wil een overzicht geven van de belangrijkste hypotheses en modellen die er zijn betreffende het verschijnsel “mantelplumes’’. Meer onderzoek is nodig, dus de discussie is nog niet voorbij.

 

 

GEA Kring Rijnland
15 maart 2016
Hoe zag de aarde er meer dan 600 Ma geleden uit?
25 maart 2016

Meer dan 600 Ma was er nauwelijks een Europa, het lijkt erop dat Europa is samengeklonterd uit microcontinentjes. Dus……….een zoektocht naar informatie in de literatuur is gestart. Hoe zat het lang geleden. Aan Europa kwam ik nog niet toe. Eerst maar eens de grote lijn uitzoeken. Deze presentatie volgt de ontwikkeling van kennis omtrent de geologie. Dat betekent: van nu naar toen, Vanaf ongeveer -550 Ma maar niet veel verder dan -1500 Ma. Iedere keer een stukje verder terug in de tijd. De supercontinenten, maar ook de kleinere blokken, komen langs. En hoe lang was de Grenville orogenese?
Het verhaal is niet klaar, er moet nog heel veel worden uitgezocht.

Rob Hekkenberg
16 februari 2016
DE NEPAL-AARDBEVING EN DE BOTSINGSGESCHIEDENIS TUSSEN INDIA EN AZIË
25 februari 2016

Op 25 april 2015 werd Nepal opgeschrikt door een verwoestende aardbeving waardoor ruim 9000 mensen het leven lieten en een schat aan historisch erfgoed verloren ging. Waar kwam deze aardbeving vandaan? En waarom verwoestte deze gebouwen die al duizenden jaren aardbevingen hebben weerstaan? Professor Van Hinsbergen zal tekst en uitleg geven over de processen die deze aardbeving hebben veroorzaakt, en waarom de verwoestingen in Kathmandu zo enorm waren. Hiertoe is het belangrijk om eerst de lange geologische geschiedenis van de botsing tussen de continenten van India en Azië te begrijpen, hoe deze geleid heeft tot de vorming van de Himalaya en het Tibetaans plateau, en hoe de huidige structuur van de Himalaya is ontstaan.
Zo’n 120 miljoen jaar geleden brak India los van Madagascar en begon het aan een reis naar het noorden. Bijna op hetzelfde moment brak er een stuk van noordelijk India af dat nog sneller naar het noorden begon te bewegen. Op dit stuk lagen gesteenten die we tegenwoordig in de noordelijke, ‘Tibetaanse’ Himalaya vinden. Ruim 20 miljoen jaar geleden botste ook het Indiase hoofdcontinent tegen Azië, en werd het zuidelijk deel van de Himalaya gevormd. De Indiase plaat schuift in de laatste paar miljoen jaren min of meer horizontaal onder Tibet. Dit gebeurt vandaag de dag met ongeveer 4 centimeter per jaar. Een deel hiervan wordt geaccomodeerd langs de breuk die onder de Himalaya doorloopt. Langs deze breuk vond de Nepal-aardbeving plaats.

De Leidse Winterlezingen is een serie van vier boeiende lezingen over aarde en klimaat die gehouden worden in Naturalis. GEA Kring Rijnland organiseert deze lezingen voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. De sprekers zijn bekende wetenschappers die weten hoe je de nieuwsgierigheid van een breed publiek moet prikkelen. Ze vertellen over hun eigen fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities.

 

Douwe J.J. van Hinsbergen (UU)
7 februari 2016