Goudmijn

Hoe deel je gesteente in?
1 december 2016

In november heeft Rienk Arnoldus  voor de GEA Kring Rijnland, werkgroep Mineralogie, een inleiding gehouden over het indelen van gesteenten.  Dat was een interessante en leerzame avond. We konden direct proberen de aanwezige gesteenten in te delen. Dat was nog niet zo makkelijk. Voor een nauwkeurige determinatie is toch wel een polarisatie microscope nodig. Daarover hebben we het eerder al gehad en mee geexperimenteerd. Indelen van mineralen is redelijk goed ingericht. Voor gesteente is dat nog niet echt zo. Er zijn nog verschillen van inzicht. We zullen het dus doen met wat er nu is op basis van Streckeisen diagrammen. Kijk voor de presentatie van Rienk in de bijlage.

Rienk Arnoldus
8 november 2016
Mineralogie
Gelaagde Ultrabasiche Intrusies
25 oktober 2016

De bijgaande presentatie van Youri Poslawsky voor de werkgroep Algemene Geologie van de GEA Kring-Rijnland gaat over gelaagde ultrabasische intrusieven. Er wordt ingegaan op het wat, waar, wanneer en hoe van deze enigmatische lichamen, hun structuren en mineralogie. Aan de hand van enkele voorbeelden met duidelijke pseudo-sedimentaire structuren lijkt het er op dat de oude Neptunisten toch nog een beetje gelijk krijgen.
Verder wordt ingegaan op de interessante economische ertsvoorkomens, die aan deze intrusieven zijn gebonden. Specifiek worden aspecten van het mineraal chromiet en het metaal chroom behandeld.

Youri Poslawsky
16 oktober 2016
presentatie
MASSAAL UITSTERVEN - revolutie in evolutie
3 mei 2016

Voor de werkgroep Algemene Geologie van de GEA Kring-Rijnland presenteerde Youri Poslawsky verschillende aspecten van massaal uitsterven (mass extinctions). Diverse mogelijke oorzaken en de gevolgen werden bediscussieerd. Voor de oorzaken leverde dat niet een enkelvoudig antwoord op. De 5 grootste uitstervingsgolven werden nader onder de loep genomen met hun invloed op de verschillende soorten. Wie waren de slachtoffers en wie zijn overlevers? In de bijgaande pdf vind je zijn presentatie.

Youri Poslawsky
26 april 2016
"Mantelplumes" en hun controverse
26 maart 2016

De(ze) presentatie wil een overzicht geven van de belangrijkste hypotheses en modellen die er zijn betreffende het verschijnsel “mantelplumes’’. Meer onderzoek is nodig, dus de discussie is nog niet voorbij.

 

 

GEA Kring Rijnland
15 maart 2016
Hoe zag de aarde er meer dan 600 Ma geleden uit?
25 maart 2016

Meer dan 600 Ma was er nauwelijks een Europa, het lijkt erop dat Europa is samengeklonterd uit microcontinentjes. Dus……….een zoektocht naar informatie in de literatuur is gestart. Hoe zat het lang geleden. Aan Europa kwam ik nog niet toe. Eerst maar eens de grote lijn uitzoeken. Deze presentatie volgt de ontwikkeling van kennis omtrent de geologie. Dat betekent: van nu naar toen, Vanaf ongeveer -550 Ma maar niet veel verder dan -1500 Ma. Iedere keer een stukje verder terug in de tijd. De supercontinenten, maar ook de kleinere blokken, komen langs. En hoe lang was de Grenville orogenese?
Het verhaal is niet klaar, er moet nog heel veel worden uitgezocht.

Rob Hekkenberg
16 februari 2016