Goudmijn

De Azoren, Sao Miguel als vulkanisch paradijs
30 oktober 2018

Een verhaal over de Azoren is altijd interessant. Het wordt nog leuker als er op heel specifieke onderdelen wordt ingezoomd. Dat is door Hendrik Zijlstra gedaan door het eiland Sao Miguel en de daar aanwezige vulkanen on der de loupe te nemen. In bijgaande presentatie is daarvan een en ander te zien.

Hendrik Zijlstra (GEA)
23 oktober 2018
Over de tektoniek in het westelijke Middellandse Zeegebied van Jura tot nu
30 oktober 2018

Bij de werkgroep Algemene Geologie van de GEA-kring Rijnland wordt regelmatig een thema onderwerp besproken in relatie tot de Middellandse Zee. In oktober ging het over de Tektoniek in de westelijke Middellandse zee, van Perm tot nu. De bijgaande presentatie hielp ons in de discussie over dit onderwerp. Er is ingegaan op de 3 belangrijke perioden in het Messinien, op het uiteenvallen van Pangea:  van Trias tot ~30 Ma en tenslotte de ontwikkelingen in het westelijke deel van de Middellandse Zee vanaf 30 Ma.

De afbeelding rechts is uit Frizon de la Motte, 2011

 

GEA kring Rijnland
16 oktober 2018
Plaattektoniek en Mickey Mouse: de bewegingen van de Aarde en de geologie van Marokko
18 januari 2018

Als er ergens in de wereld een aardbeving plaatsvindt, gaat het in de media over plaattektoniek. Het standaardverhaal is dat de korst gevormd wordt in mid-oceanische ruggen. Dan volgt zijwaarts transport en subductie, waarna de gesmolten korst bij een mid-oceanische rug weer omhoog komt. Er wordt niets geboren, er sterft niets af, niets verandert, zoals ook Mickey Mouse sinds zijn creatie in 1928 niet meer veranderd is. De aarde is echter veel dynamischer dan uit deze weergave blijkt. De Oost-Afrikaanse Rift, de Alpen en Marokko laten bijvoorbeeld zie dat grootschalige structuren worden gevormd en weer verdwijnen, en dat er veel meer gebeurt in de aarde dan wordt voorspeld door de Mickey Mouse-theorie van plaattektoniek.

Een presentatie met bovenstaande strekking werd gegeven tijdens de Leidse Winterlezing van december 2017. Zie oop bijgaand pdf van de presentatie.

Giovanni Bertotti (TUD)
10 december 2017
Een interessant mineralengezelschap uit de verweringszone
28 december 2017

In de werkgroep mineralogie van de GEA kring Rijnland is gesproken over de Groeve Clara in het Zwarte Woud. Kees Koster vertelde over een interessant mineralengezelschap. Als mineralen verweren kan dat leiden tot het ontstaan van andere hieraan verwante mineralen. De Grube Clara heeft zo haar verrassingen. Kijk maar in bijgaande presentatie.

Kees Koster
12 december 2017
Noordzee: Meer dan bijvangst!!!!
14 november 2017

Tijdens de Leidse Winterlezing van 12 november jongstleden gaf Luc Amkreutz, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, ons enig inzicht in hoe het zat met bewoning toen de Noordzee droog was. De aandacht van de onderzoekgroep ging dus vooral uit naar de vondsten en gegevens uit het Paleolithicum (Oude Steentijd), de periode van de ijstijden in het Pleistoceen tussen circa 700.000 en 10.000 BP, en het Mesolithicum (Midden-Steentijd), toen de Noordzee na het opwarmen van het klimaat in het Holoceen tussen circa 9000 en 6000 voor Chr. weer langzaam volliep. Zie bijgaand artikel over dit onderwerp.

Luc Amkreutz
12 november 2017