Goudmijn

De Regionale Geologie van Nederland
11 april 2019

In de werkgroep Algemene Geologie van de GEA Kring Rijnland worden steeds interessante onderwerpen besproken. Soms is dat een thema waar vaker op wordt teruggekomen. Zo heeft een van de leden het onderwerp “de Regionale Geologie van Nederland” aan de hand Powerpoint presentaties besproken. Hij heeft dat gedaan in een aantal geologische periodes: 1: Het Perm; 2: Trias – Jura: 3: Krijt. De bijgaande presentaties geven een beeld van die perioden.

Youri Poslawsky
20 november 2018
Een avondje over zand
13 maart 2019

De werkgroep mineralogie van de GEA kring Rijnland heeft dinsdag 12 maart veel aandacht besteed aan zand. Wanneer is iets zand. En is er voor de verzamelaar soms een handige indeling te maken. Het onderwerp Zand, ging vooral over:
- wat is een zandkorrel, oorsprong van een korrel, waar zijn zanden, een mogelijke indeling van zanden voor de verzamelaar. Het was een algemeen verhaal, wel ook vanuit de blik van de verzamelaar. Prima bron van informatie is de site van Siim Sep: Sandatlas:

https://www.sandatlas.org

Hierin staat ook een uitvoerige beschrijving van mineralen, die in zand kunnen voorkomen.
Siim Sep verwijst voor het onderwerp vooral naar professionele bronnen als: Pettijohn, F. J., Potter, R. Siever, en weet die info in duidelijke 'hapklare ' brokken te verwoorden.

Dimf Kuiperi
12 maart 2019
Thema: Eilanden --> Kreta
20 februari 2019

Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep Algemene Geologie van de GEA Kring Rijnland werd de geologische geschiedenis van Kreta besproken. Dat ging gepaard met een Powerpoint presentatie met informatie uit wetenschappelijke publicaties en foto’s in het veld. Het verhaal begint zo’n 200 mj geleden en de vorming van het huidige Kreta startte ongeveer 25 mj geleden. Zie de bijgaande presentatie.

Rob Hekkenberg
19 februari 2021
De circulatie van de Noord-Atlantische Oceaan
11 februari 2019

De Noord Atlantische Oceaan is de enige oceaan die over alle breedtegraden warmte naar het noorden transporteert en daarmee mede voor ons milde klimaat zorgt. Maar omdat dit alles zich onder het oppervlak af speelt zie je hier weinig van terug als je over de oceaan uit kijkt. De oceaan blijkt net zo veranderlijk te zijn als het weer, maar een stuk moeilijker te meten.

Hoe is ons beeld van de oceaanstromingen ontstaan en in de loop van de jaren bijgesteld? Hoe meten we het totale noordwaardse warmtetransport eigenlijk? En wat gaat er in de toekomst in de Atlantische Oceaan veranderen door de opwarming van het klimaat?

Zie de bijgaand pdf van de presentatie.

Dit was een presentatie in de serie Leidse Winterleingen die GEA-kring Rijnland jaarlijks organiseert, een serie boeiende lezingen over aarde, klimaat en mens. Ze zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. Wetenschappers vertellen over hun fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. Gedurende de nieuwbouw van museum Naturalis vinden de lezingen plaats in het Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden, 071 5163163. http://www.rmo.nl/ voor aanwijzingen hoe er te komen. Wij zijn het RMO daar zeer dankbaar voor.

Meer informatie, zie de agenda in: http://rijnland.gea-geologie.nl

Femke de Jong (NIOZ)
10 februari 2019
De sedimentaire geschiedenis van Nederland
17 januari 2019

De GEA-kring Rijnland organiseert jaarlijks de serie Leidse Winterleingen, een serie boeiende lezingen over aarde, klimaat en mens. Deze keer vertelt Joep storms. 

De afgelopen tweemiljoen jaar heeft de aarde 20 ijstijden doorstaan. Deze periodes worden gekenmerkt door sterke temperatuurschommelingen en zeespiegelveranderingen. De variaties in het klimaat gingen samen met veranderingen in de neerslagpatronen. Rivieren pasten zich aan en brachten soms veel en soms weinig zand en klei (sediment) naar zee. Juist de kustgebieden zijn erg afhankelijk van de aanvoer van sediment om weerstand te bieden tegen een stijgende zeespiegel. In deze presentatie geef ik inzicht hoe (west) Nederland is ontstaan als product van de zee en rivieren en voor welke toekomstige uitdagingen we staan.

Zie ook de bijgaande presentatie.

 

Joep Storms (CITG-TUD)
13 januari 2019