Goudmijn

Plaattektoniek en Mickey Mouse: de bewegingen van de Aarde en de geologie van Marokko
18 januari 2018

Als er ergens in de wereld een aardbeving plaatsvindt, gaat het in de media over plaattektoniek. Het standaardverhaal is dat de korst gevormd wordt in mid-oceanische ruggen. Dan volgt zijwaarts transport en subductie, waarna de gesmolten korst bij een mid-oceanische rug weer omhoog komt. Er wordt niets geboren, er sterft niets af, niets verandert, zoals ook Mickey Mouse sinds zijn creatie in 1928 niet meer veranderd is. De aarde is echter veel dynamischer dan uit deze weergave blijkt. De Oost-Afrikaanse Rift, de Alpen en Marokko laten bijvoorbeeld zie dat grootschalige structuren worden gevormd en weer verdwijnen, en dat er veel meer gebeurt in de aarde dan wordt voorspeld door de Mickey Mouse-theorie van plaattektoniek.

Een presentatie met bovenstaande strekking werd gegeven tijdens de Leidse Winterlezing van december 2017. Zie oop bijgaand pdf van de presentatie.

Giovanni Bertotti (TUD)
10 december 2017
Een interessant mineralengezelschap uit de verweringszone
28 december 2017

In de werkgroep mineralogie van de GEA kring Rijnland is gesproken over de Groeve Clara in het Zwarte Woud. Kees Koster vertelde over een interessant mineralengezelschap. Als mineralen verweren kan dat leiden tot het ontstaan van andere hieraan verwante mineralen. De Grube Clara heeft zo haar verrassingen. Kijk maar in bijgaande presentatie.

Kees Koster
12 december 2017
Noordzee: Meer dan bijvangst!!!!
14 november 2017

Tijdens de Leidse Winterlezing van 12 november jongstleden gaf Luc Amkreutz, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, ons enig inzicht in hoe het zat met bewoning toen de Noordzee droog was. De aandacht van de onderzoekgroep ging dus vooral uit naar de vondsten en gegevens uit het Paleolithicum (Oude Steentijd), de periode van de ijstijden in het Pleistoceen tussen circa 700.000 en 10.000 BP, en het Mesolithicum (Midden-Steentijd), toen de Noordzee na het opwarmen van het klimaat in het Holoceen tussen circa 9000 en 6000 voor Chr. weer langzaam volliep. Zie bijgaand artikel over dit onderwerp.

Luc Amkreutz
12 november 2017
Het Plakwerk van Europa: Van ECRIS via Rodinia en Moermansk naar Spanje en terug
22 oktober 2017

Tijdens een werkgroep avond in het voorjaar van 2017 van de werkgroep Algemene Geologie van de GEA-Kring Rijnland is een discussie geweest over het ontstaan van voornamelijk het westelijk deel van Europa in de tijd. Dat blijkt te zijn samengesteld uit een uitgebreide set van mini - en micro continentjes. Er is ook gesproken over de verschillende  processen van ‘rifting’ - vorming van de zogenaamde ‘Graben’ -  in het ontstane continent. In de periode Jura en Tertiair. Om de discussie te vergemakkelijken is gebruik gemaakt van bijgaande beelden. 

1 januari 2017
Plaattectoniek voor gevorderden
25 februari 2017

In de werkgroep Algemene Geologie van de GEA-Kring Rijnland worden onder andere onderwerpen besproken die op enige manier met plaattectoniek te maken kunnen hebben. Vaak blijven er dan niet opgesloste vragen over.
Jan-Piet heeft een aantal van die vragen op een rijtje gezet en ons meegenomen in mogelijke antwoorden op die vragen.
Ben je nieuwschierig geworden? Kijk dan in de bijgaande kopie van de presentatie.

Jan-Piet Tijssen
21 februari 2017