Wat doet de Kring?

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, een evenement dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. Hoewel we gelukkig ook leden hebben met een geologische achtergrond, zijn de meesten van ons leken op het gebied. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Het gaat ons bijvoorbeeld om zaken als algemene geologie, mineralen en soms ook fossielen Samen delen we onze belangstelling, leren voortdurend bij, en doen allerlei activiteiten.

 

GEA en GEA Kring Rijnland

De De Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA) is een overkoepelende organisatie. Ze heeft, verdeeld over heel Nederland, veertien regionale kringen. Eén van deze kringen is GEA-kring Rijnland. Onze kring is opgericht in 1973 en heeft ongeveer 50 leden. De kring organiseert de volgende activiteiten:

  • Kringavonden met lezingen
  • Kennismakingsavond aan het begin van elk seizoen
  • Vier Leidse Winterlezingen per jaar
  • Werkgroepen
  • Excursies
  • Bibliotheek
  • Infobulletin

De activiteiten worden in Leiden en omstreken georganiseerd.

Werkgroepen

Binnen onze groep zijn er werkgroepen die een bepaald onderwerp verder uit te diepen. We hebben er momenteel drie.

 

Algemene Geologie     

De werkgroep Algemene Geologie probeert meer te weten te komen over processen die onze planeet vormen. Waarom beeft de aarde, barsten vulkanen uit en hoe zit het met het klimaat? Door middel van zelfstudie en discussie proberen we meer te weten te komen. De werkgroepleden stellen aan het begin van het seizoen een programma samen en er wordt afgesproken wie van de deelnemers een inleiding voor een bepaald onderwerp voor zijn/haar rekening neemt. Soms hebben we het over een hoofdstuk uit een geologieboek. Of iemand is op vakantie geweest naar een gebied, heeft een en ander uitgezocht, en vertelt daarover. Of iemand zoekt iets uit over een actuele gebeurtenis, zoals vulkanische activiteit in IJsland, de moddervulkaan in Oost-Java. Het is altijd anders, en altijd leuk om gezamenlijk op deze manier met het vak bezig te zijn. We komen in het seizoen elke maand bij elkaar, wisselend op privéadressen.

 

Paleo

Vooralsnog is de werkgroep paleontologie opgeheven. Het bestuur heeft helaas geen coördinator gevonden die het werk van Rob en Mieke Visser wilde overnemen. Per 1 juni 2017 is de werkgroep gestopt met haar activiteiten.

 

Mineralogie

Kristallen hebben vaak ongelooflijk mooie vormen en kleuren. Alleen dat aspect maakt mineralen al boeiend genoeg. Maar al gauw doemen er vele vervolgvragen op. Waarom komen sommige mineralen wel, en andere niet samen voor? Hoe worden kristallen gevormd? Waar kun je ze vinden? Vaak kijken we naar kleine kristallen, door een microscoop, want kleine kristallen zijn nu eenmaal makkelijker te vinden dan mooie grote "handstukken" die op beurzen ziet. We zijn hobbyisten en amateurs, en we roeien met de riemen de we hebben. We komen regelmatig bij elkaar op een prive adres. Dan nemen we miscroscopen mee, bekijken mooie stukken en bespreken allerlei wetenswaardigheden. Eens per jaar gaan we op excursie om mineralen te zoeken.

Bibliotheek / Beurzen

Onze bibliotheek bevat op dit moment de volgende boeken. U kunt ze gratis lenen als u lid bent.
Beursinformatie is te vinden onder de http://rijnland.gea-geologie.nl/content/links