Raurismineralen

Rauris ligt in de Alpenregio Pinzgau (Salzburgerland) aan de voet van het machtige Hoge Tauerngebergte.

Geologisch gezien is deze regio zeer interessant, omdat het midden in het z.g. tauernfenster ligt. De metamorfe gneiskern (het Sonnblickmassief) heeft hier de dekbladen doorbroken en omhoog gestuwd. Hierdoor is de gelaagdheid van de verschillende steenformaties zichtbaar geworden.

Rauris, dat weleens het gouden stadje wordt genoemd, heeft een lange historie. Sinds onze jaartelling werd in bergen en beken door Kelten en Romeinen goud gedolven. In de Middeleeuwen kwam de goud- en zilverproductie tot grote bloei en werd het plaatsje centrum van handel. De domkerk en de handelshuizen getuigen nog van deze tijd.

Vanaf de 18e eeuw werden vondsten van grote bergkristallen bekend. De rekspleten in het hooggebergte werden eerbiedig kristalkelders genoemd. De kristallen zijn befaamd om hun grote helderheid en vorm. Menig museum heeft een kristal of kristalgroep uit deze “kelders” in z’n collectie. Door de toenemende vraag en kennis van mineralen werden in het berggebied een aanzienlijk aantal andere mineralen ontdekt. De titaanmineralen, zoals titaniet, rutiel, anataas en brookiet, zijn specialiteiten uit de streek. Ook het zeldzaamste mineraal uit de Alpen, het berylliummineraal Euklaas is van hier bekend geworden.

In het Rauriserdal liggen ook een tweetal groeven, die eigenlijk steenstort zijn. Het gesteente wordt aldaar door een aannemer uitgenomen en verwerkt tot platen en steenslag voor bouw en ook weg- en waterbouwkundige werken. Door toedoen van micromountverzamelaars werden in spleten en holten in deze gesteenten een reeks van kristallen ontdekt, die in de Alpen nog niet gevonden waren en waarvan een aantal volstrekt onbekend was. Het is mogelijk dat door de steeds verder voortschrijdende determinatietechnieken mineralen gevonden worden die tot nu nog onbekend waren.

Foto's