Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de kringactiviteiten voor het seizoen 2018-2019.

De Kringlezigen worden gehouden in buurtcentrum De Kooi, Driftstraat 49, Leiden,  Tel: 071-5221197, Aanvang: 20:00 u, Open om: 19:30 u.

De Leidse Winterlezingen vinden plaats in het de Leemanszaal van het Rijksmuseum van Oudheden Leiden en beginnen om 13:00 u. Voor meer informatie, zie de speciale pagina.

De werkgroepen Mineralogie en Algemene Geologie komen bij elkaar bij leden thuis. De bijeenkomsten beginnen om 20:00 u.

 

Activiteit: Paleo
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
1 juni 2017 De Werkgroep Paleontologie is opgeheven
Activiteit: Mineralogie
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
11 juni 2019 ???? ???? + allen ????
13 november 2018 De mineralen van Laurion, Griekenland Allen Rob Hekkenberg
11 september 2018 Vakantie vondsten.... Even bijpraten!!! Allen Rob Hekkenberg
12 februari 2019 Galmei" (zinkerts) uit een gebiedje dat grenst aan Nederland/Duitsland en Belgie Annette + allen Rob Hekkenberg
9 april 2019 Iets met zand Dimf + Allen Jan-Piet Tijssen
8 januari 2019 Thema Chemie: zuren, zouten, basen Jan-Piet + allen Rob Hekkenberg
11 december 2018 Feest der herkenning + DVD mineralen zoeken in de Alpen Kees + allen Rob Hekkenberg
14 mei 2019 Hoe zit het met DIT mineraal (later volgt welk mineraal) Mark + allen Rob Hekkenberg
12 maart 2019 Mineralogisch experiment (1) Mark + allen Rob Hekkenberg
9 oktober 2018 Thema Chemie: Verbindingen Rienk + allen Rob Hekkenberg
Activiteit: Kringactiviteit
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
26 maart 2019 Lezing over Nepal A.A. Elsten De Kooi
10 november 2018 Gesteente wandeling te Dordrecht Allen Dordrecht NS station, 13:00 uur
27 april 2019 Zagen, slijpen, in de tuin Allen Rob Hekkenberg
23 oktober 2018 De Azoren, Sao Miguel als vulkanisch paradijs H. Zijlstra De Kooi
23 april 2019 Hoe zijn, in de afgelopen 60 jaar, de Alpen geologisch bekeken Peter Floor De Kooi
Activiteit: Winterlezing
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
11 november 2018 Trillingen in het noorden: de oorzaak van bodemdaling en aardbevingen in Groningen. o.a. over het simuleren van een aardbeving C.J. Spiers (UU) RMO Leiden (Leenmanszaal)
10 februari 2019 De Noord-Atlantische oceaancirculatie: Is de Golfstroom wel een doorgaande transportband van warmte en hoe meten we dat? F. de Jong (NIOZ) RMO Leiden (Leenmanszaal)
13 januari 2019 Lezing over: De sediimentaire geschiedenis van Nederland J. Storms (CITG-TUD) RMO Leiden (Leenmanszaal)
9 december 2018 Lezing over: De geschiedenis van het heelal J.P. van Schhaar (UvA) RMO Leiden (Leenmanszaal)
Activiteit: Algemene geo
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
19 maart 2019 Over de Rieskrater Dimf Kuiperi Koos Baijer
15 januari 2019 Barbaton Trail, SA Jan-Piet Tijssen Rob Hekkenberg
18 september 2018 Spaans-Baskische kust is een open boek voor geologen, maar voor ons???? Jeroen Visser Jeroen Visser
21 mei 2019 Het ijs van Antartica Kees Henstra Trudy/Kees Henstra
16 april 2019 Biobijdragen in/aan de geologie Mieke Visser Mieke Visser
19 februari 2019 Kreta geologisch gezien Rob Hekkenberg Tom Kleijn
16 oktober 2018 Tektoniek in de westelijke Middelandse zee, van Perm tot nu Tom Kleijn Youri Poslawsky
20 november 2018 Thema: Regionale geologie van Nederland: Krijt Youri Poslawsky Rob Hekkenberg
18 december 2018 Bjonoya (Bereneiland) Tussen Spitsbergen en Noorwegen Youri Poslawsky Jan-Piet Tijssen