Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de kringactiviteiten voor het seizoen 2016-2017.

De Kringlezigen worden gehouden in buurtcentrum De Kooi, Driftstraat 49, Leiden,  Tel: 071-5221197, Aanvang: 20:00 u, Open om: 19:30 u.

De Leidse Winterlezingen vinden plaats in het de Leemanszaal van het Rijksmuseum van Oudheden Leiden en beginnen om 13:00 u. Voor meer informatie, zie de speciale pagina.

De werkgroepen Mineralogie en Algemene Geologie komen bij elkaar bij leden thuis. De bijeenkomsten beginnen om 20:00 u.

 

Activiteit: Paleo
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
1 juni 2017 De Werkgroep Paleontologie is opgeheven
Activiteit: Mineralogie
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
12 juni 2018 ????? ??? + allen Rob Hekkenberg
12 september 2017 Vakantie vondsten.... Even bijpraten!!! Allen Rob Hekkenberg
13 februari 2018 Slijpplaatjes, hoe maak je ze en hoe determineer je er gesteente mee Annette + allen Rob Hekkenberg
10 april 2018 Thema: Verschijningsvormen van Calciet 2 Dimf + Allen Rob Hekkenberg
9 januari 2018 Leven en mineralen Jan-Piet + allen Rob Hekkenberg
12 december 2017 Clara: oxidatie - afbraak - opbouw Kees + allen Rob Hekkenberg
13 maart 2018 Thema: Verschijningsvormen van Calciet 1 Mark + allen Rob Hekkenberg
10 oktober 2017 Metamorfe gesteenten Rienk + allen Rob Hekkenberg
14 november 2017 Metamorfe gesteenten in de herhaling Rienk + Allen Rob Hekkenberg
8 mei 2018 Paragenese van mineralen Rob + allen Rob Hekkenberg
Activiteit: Kringactiviteit
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
24 april 2018 ????? ????? De Kooi
24 september 2017 Gesteente wandeling te Utrecht Allen Utrecht CS, 13:00 uur
28 april 2018 Zagen, slijpen, in de tuin -DATUM NOG NIET ZEKER- Allen Rob Hekkenberg
27 maart 2018 Namibië; Woestijnen, Aquamarijnen en Koper Herman van Dennebroek De Kooi
24 oktober 2017 Stof tot leven; Nieuwe feiten en ideeën over het ontstaan van leven Jan Gevers-Leuven De Kooi
Activiteit: Algemene geo
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
19 mei 2018 Film (OU BBC) Allen Mieke Visser
16 januari 2018 Thema: Gebergte vorming: Alpen: Tektoniet Jan-Piet Tijssen Tom Kleijn
19 september 2017 Schotland, o.a. eiland Rum Jeroen Visser Jeroen Visser
17 april 2018 Koraalriffen Kees Henstra Trudy/Kees Henstra
20 februari 2018 Thema: Vulkanische archipels: Azoren en Kaapverdië, e.a.? Rob Hekkenberg Rob Hekkenberg
21 november 2017 Thema: Middelandse zee: "Zoutcrisis" tijdens het Messinien (4a) Tom Kleijn Rob Hekkenberg
19 december 2017 Thema: Middelandse zee: "Zoutcrisis" tijdens het Messinien (4b) Tom Kleijn Jan-Piet Tijssen
17 oktober 2017 Regionale geologie van Nederland; Perm Youri Poslawsky Youri Poslawsky
20 maart 2018 Regionale geologie van Nederland, Trias-Jura Youri Poslawsky Koos Baijer
Activiteit: Winterlezing
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
14 januari 2018 Kunnen we de woestijn tegenhouden? Erosie, landdegradatie en landschapsontwikkeling in droge landschappen Erik Cammaraat (UVA) RMO Leiden (Leenmanszaal)
10 december 2017 Plaattektoniek en Mickey Mouse: de bewegingen van de Aarde en de geologie van Marokko Giovanni Bertotti (TUD) RMO Leiden (Leenmanszaal)
11 februari 2018 ‘Global Warming’: Het verhaal van de gletsjers Hans Oerlemans (UU) RMO Leiden (Leenmanszaal)
12 november 2017 Meer dan bijvangst! Steentijd-archeologie en verdronken landschappen van de Noordzee Luc ArmKreutz (RMO) RMO Leiden (Leenmanszaal)