Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de kringactiviteiten voor het seizoen 2019-2020.

De Kringlezigen worden gehouden in buurtcentrum De Kooi, Driftstraat 49, Leiden,  Tel: 071-5221197, Aanvang: 20:00 u, Open om: 19:30 u.

De Leidse Winterlezingen vinden plaats in de Leemanszaal van het Rijksmuseum van Oudheden Leiden en beginnen om 13:00 u. Voor meer informatie, zie de speciale pagina. 

De werkgroepen Mineralogie en Algemene Geologie komen bij elkaar bij leden thuis. De bijeenkomsten beginnen om 20:00 u.

 

Activiteit: Algemene geo
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
15 september 2020 VERVALT IVM CORONA
20 oktober 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN
16 februari 2021 nog niet bekend Dimf Kuiperi ?????
19 januari 2021 nog niet bekend Jan-Piet Tijssen ?????
20 april 2021 nog niet bekend Jeroen Visser ?????
16 maart 2021 nog niet bekend Kees Henstra ?????
22 december 2020 De Caribische archipel Rob Hekkenberg ?????
18 mei 2021 nog niet bekend Tom Kleijn ?????
17 november 2020 Een allegaartje van onderwerpen tbv discussie Youri Poslawsky ?????
Activiteit: Winterlezing
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
22 november 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN RMO Leiden (Leenmanszaal)
10 januari 2021 Geofysische aspecten van de opslag van radioactief afval Jeroen Bartol (COVRA) RMO Leiden (Leenmanszaal)
14 februari 2021 Permafrost en klimaat Ko van Huissteden (VU) RMO Leiden (Leenmanszaal)
9 maart 2021 Geobiologie - Daar waar geologie en biologie elkaar raken Margot Spreuwenburg (LEI) & Jan-Piet Tijssen RMO Leiden (Leenmanszaal)
Activiteit: Mineralogie
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
11 mei 2021 Nog niet bekend Rob Hekkenberg
13 april 2021 Nog niet bekend Rob Hekkenberg
8 juni 2021 Nog niet bekend Rob Hekkenberg
10 november 2020 Determineren specifiek mineraal Allen Rob Hekkenberg
3 september 2020 Even bijpraten!!! 14:00 - 16:00 u Allen Rob Hekkenberg
9 februari 2021 nog niet bekend Annette + allen Rob Hekkenberg
9 maart 2021 Nog niet bekend Dimf + Allen Rob Hekkenberg
12 januari 2021 Nog niet bekend Jan-Piet + allen Rob Hekkenberg
8 december 2020 Nog niet bekend Kees + allen Rob Hekkenberg
13 oktober 2020 De gesteente indeling van Rob Rob Hekkenberg Rob Hekkenberg
Activiteit: Paleo
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
1 juni 2017 De Werkgroep Paleontologie is opgeheven
Activiteit: Kringactiviteit
Datum Onderwerp Wiesorteerpictogram Waar Bijlage(n)
27 oktober 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN De Kooi, Leiden
28 april 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN De Kooi
17 oktober 2020 Gesteentewandeling VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN Allen
24 april 2021 Zaag / slijp middag !!!! LET OP: ANDERE DATUM NIET ZEKER Kernactiviteit/allen Rob Hekkenberg
27 april 2021 Oman: een geologisch openluchtcentrum Peter Floor De Kooi