Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de kringactiviteiten voor het seizoen 2019-2020.

De Kringlezigen worden gehouden in buurtcentrum De Kooi, Driftstraat 49, Leiden,  Tel: 071-5221197, Aanvang: 20:00 u, Open om: 19:30 u.

De Leidse Winterlezingen vinden plaats in de Leemanszaal van het Rijksmuseum van Oudheden Leiden en beginnen om 13:00 u. Voor meer informatie, zie de speciale pagina. 

De werkgroepen Mineralogie en Algemene Geologie komen bij elkaar bij leden thuis. De bijeenkomsten beginnen om 20:00 u.

 

Activiteit: Algemene geo
Datum Onderwerpsorteerpictogram Wie Waar Bijlage(n)
22 december 2020 De Caribische archipel Rob Hekkenberg ?????
17 november 2020 Een allegaartje van onderwerpen tbv discussie Youri Poslawsky ?????
19 januari 2021 nog niet bekend Jan-Piet Tijssen ?????
16 februari 2021 nog niet bekend Dimf Kuiperi ?????
16 maart 2021 nog niet bekend Kees Henstra ?????
20 april 2021 nog niet bekend Jeroen Visser ?????
18 mei 2021 nog niet bekend Tom Kleijn ?????
15 september 2020 VERVALT IVM CORONA
20 oktober 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN
Activiteit: Mineralogie
Datum Onderwerpsorteerpictogram Wie Waar Bijlage(n)
13 oktober 2020 De gesteente indeling van Rob Rob Hekkenberg Rob Hekkenberg
10 november 2020 Determineren specifiek mineraal Allen Rob Hekkenberg
3 september 2020 Even bijpraten!!! 14:00 - 16:00 u Allen Rob Hekkenberg
8 december 2020 Nog niet bekend Kees + allen Rob Hekkenberg
11 mei 2021 Nog niet bekend Rob Hekkenberg
12 januari 2021 Nog niet bekend Jan-Piet + allen Rob Hekkenberg
13 april 2021 Nog niet bekend Rob Hekkenberg
9 februari 2021 nog niet bekend Annette + allen Rob Hekkenberg
9 maart 2021 Nog niet bekend Dimf + Allen Rob Hekkenberg
8 juni 2021 Nog niet bekend Rob Hekkenberg
Activiteit: Paleo
Datum Onderwerpsorteerpictogram Wie Waar Bijlage(n)
1 juni 2017 De Werkgroep Paleontologie is opgeheven
Activiteit: Kringactiviteit
Datum Onderwerpsorteerpictogram Wie Waar Bijlage(n)
17 oktober 2020 Gesteentewandeling VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN Allen
27 april 2021 Oman: een geologisch openluchtcentrum Peter Floor De Kooi
27 oktober 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN De Kooi, Leiden
28 april 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN De Kooi
24 april 2021 Zaag / slijp middag !!!! LET OP: ANDERE DATUM NIET ZEKER Kernactiviteit/allen Rob Hekkenberg
Activiteit: Winterlezing
Datum Onderwerpsorteerpictogram Wie Waar Bijlage(n)
14 februari 2021 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN RMO Leiden (Leenmanszaal)
22 november 2020 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN RMO Leiden (Leenmanszaal)
10 januari 2021 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN RMO Leiden (Leenmanszaal)
7 maart 2021 VERVALT ivm CORONA MAATREGELEN RMO Leiden (Leenmanszaal)