Welkom!

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. De meesten van ons leken op het gebied, hoewel we ook een paar leden hebben met een geologische achtergrond. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Kom daarom eens langs op een kringavond. Of stuur een mailtje naar kring.rijnland@gmail.com.

Versteende vogelpoep is gepromoveerd tot mineraal
25 september 2018

Dit verhaal is al op 2 maart 2017 gepubliceerd in de Volkskrant door Maarten Keulemans. Het leek ons goed het toch nog door te geven.
Om erkend te worden als mineraal hoef je niet honderd procent natuurlijk te zijn. Amerikaanse wetenschappers hebben 208 gesteenten tot mineraal gepromoveerd. Ze zijn veelal ontstaan als toevallig bijproduct van menselijke activiteit.

Op de foto staat Tinnunculiet, versteende vogelpoep, ontstond in een Russische kolenmijn uit de reactie van hete gassen met de uitwerpselen van een torenvalk. Foto RRUFF

Lees in de bijlage meer hierover.

Op de website: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/versteende-vogelpoep-is-gepromoveerd-tot-mineraal-~b0b690c6/ staan nog een paar foto's. 

 

 

Zandbak onthult oorzaak stralenkrans bij inslagkrater
8 augustus 2018

Als een meteoriet neerkomt op aarde kan het materiaal dat tijdens de inslag wordt weggeslingerd een op stralenkranspatroon vormen. Japanse onderzoekers experimenteerden met bakken zand en metalen ballen om te ontdekken hoe de vreemde patronen ontstaan.
Dorine Schenk verteld hierover in NewScientist op 29 juni 2018.

Wil je meer weten ga dan naar: https://newscientist.nl/nieuws/zandbak-onthult-oorzaak-stralenkrans-bij-inslagkrater/   of lees de bijlage.

Experiment met Groningse aardbeving in Japan
26 april 2018

Gelezen op de NAM website, 2018-04-18

In Japan wordt in de week van 7-11 mei een aardbeving nagebootst in het laboratorium van NIED, het National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. Het gaat om een grootschalig wetenschappelijk experiment van NAM met gepulvariseerd gesteente, dat dezelfde samenstelling heeft als de ondergrond van het Groningen-gasveld.

Het experiment heeft plaats in Tsukuba Science City, de wetenschapsstad op ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van Tokio. Prof. Chris Spiers van de Universiteit van Utrecht heeft de leiding. Spiers is een autoriteit op het gebied van laboratorium experimenten naar compactie en aardbevingen.

Grootschalig en uniek
Spiers: ‘Er zijn wel experimenten op zeer kleine schaal uitgevoerd maar dit is heel groot, het is uniek. We krijgen ondersteuning van de gerenommeerde geologen van het geologisch centrum in Tsukuba Science City. De beste wetenschappers uit de wereld zijn er bij. Wat hier gaat gebeuren is echt het neusje van de zalm.’
Kennis vergaren
NAM laat het experiment in Japan uitvoeren om meer kennis te vergaren over wat er op drie kilometer onder de grond in Groningen gebeurt. Op basis daarvan worden de bestaande modellen over aardbevingen getoetst.
Hoofd aardbevingsonderzoek Jan van Elk van NAM: ‘De gasproductie in Groningen neemt de komende jaren verder af, de seismiciteit dus ook. Desondanks blijven we onderzoek doen, met het doel de aardbevingen zo goed mogelijk te begrijpen en zo ook risico’s zo veel mogelijk te beperken.’
Tijdens het experiment worden op een zogenoemde shake-table twee blokken gesteente onder grote druk tegen elkaar aan geperst en langs elkaar bewogen, waardoor langs de breuklijn een trilling ontstaat die lijkt op een Groningse aardbeving van iets onder M1 op de Schaal van Richter.
Eerder onderzoek
De afgelopen twee jaren heeft NAM een aantal experimenten op shaketables laten uitvoeren in het Italiaanse Pavia en het Portugese Lissabon waarmee de gevolgen van aardbevingen voor Groningse huizen werden gemeten.
Zie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/153600/Gronings-huis-trilt-in-Italie

BRON: https://www.nam.nl/nieuws/2018/groningse-aardbeving-in-japan.html
 

 

Archeopteryx Versteende oervogel ontdekt in rivier in Beieren
26 april 2018

Gelezen in het NRC: 24-2-2018 

Door:  Gemma Venhuizen

Voor de elfde keer is er een fossiel van Archaeopteryx ontdekt, het oudst bekende vogelgeslacht. Al in 2010 deed een amateur-paleontoloog de vondst, maar pas nu hebben de Duitse paleontologen Oliver Rauhut, Christian Foth en Helmut Tischlinger bevestigd dat het echt om een fossiel van Archaeopteryx gaat. De vindplaats was de vallei van de Altmühl, een rivier in Beieren, waar de vorige exemplaren ook vandaan kwamen.
Eigenlijk is dit fossiel de twaalfde Archaeopteryx, maar de telling werd afgelopen december in de war geschopt. Toen concludeerden Rauhut en Foth al dat de iconische ‘Archaeopteryx’ in het Haarlemse Teylers Museum tot een ánder oervogelgeslacht behoorde.
Archaeopteryx leefde zo’n 150 miljoen jaar geleden, aan het einde van het Jura-tijdperk. Het huidige fossiel is, afgaande op de vindplek, iets ouder dan de vorige exemplaren.
De Duitse onderzoekers grijpen hun publicatie in online tijdschrift PeerJ meteen aan om de kenmerken te beschrijven waardoor de Archaeopteryx te onderscheiden is van verwante oervogels: de aanwezigheid van negen halswervels en veertien borstwervels bijvoorbeeld. Andere eigenschappen (zoals de precieze samenstelling van het gebit en de stand van de tanden) kunnen van exemplaar tot exemplaar verschillen. Die variatie zou erop kunnen wijzen dat de fossielen behoren tot verschillende Archaeopteryx-soorten.

Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Zaterdag, 3 februari 2018, pagina 8 - 9, Archeopteryx Versteende oervogel ontdekt in rivier in Beieren | (8 - 9 - tekst) ...- za, 3 feb. 2018 | NRC Handelsblad | NRC Digitale editie, pagina 8 - 9
http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2018/1/20180203___/NH-153... 1/2

Duitse wetenschappers staan in hun hemd!
26 januari 2018

In tegenstelling tot eerdere claims (zie eerder bericht) is de fossiele tand die in Eppelsheim (Duitsland) is gevonden mogelijk niet van een primitieve mensaap afkomstig.
Externe (buitenlandse) experts die zaak hebben bekeken denken eerder dat de vondst afkomstig is van gewone apen of zelfs dat het gaat om een stuk tand van een hert.

Lees meer in:
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/rheinhessen/zahn-fossilien-eppe...
http://www.zeit.de/2017/44/archaeologie-grabungen-eppelsheim-menschenaffen